График (Zaimov)

Изчистете филтрите »
« Септември »
« 18.9.2023 г. до 24.9.2023 г. »
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
12:00-12:45

Tabata

Studio 1

13:00-13:50

Yoga

Studio 1

17:30-18:00

BOOTY

Studio 1

18:10-18:55

Stretching

Studio 1

19:00-19:30

LES MILLS GRIT ®

Studio 1

20:30-21:20

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

ПОДМЯНА

07:30-08:15

LES MILLS CORE 45 ®

Studio 1

12:00-12:50

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

13:00-13:50

Fit Ball

Studio 1

17:00-17:45

Step Aerobics

Studio 1

17:45-18:35

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

18:40-19:25

LES MILLS BODYCOMBAT ®

Studio 1

19:30-20:10

FAT BURNING JUMP ROPE

Studio 1

07:30-08:20

Step Aerobics

Studio 1

12:00-12:50

HIIT

Studio 1

13:00-13:50

Yoga

Studio 1

17:30-18:00

BOOTY

Studio 1

ПОДМЯНА

18:10-19:00

Pilates

Studio 1

19:00-19:30

LES MILLS GRIT ®

Studio 1

ПОДМЯНА

19:40-20:30

LES MILLS BODYCOMBAT ®

Studio 1

ПОДМЯНА

20:30-21:20

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

ПОДМЯНА

07:30-08:15

LES MILLS CORE 45 ®

Studio 1

12:00-12:50

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

13:00-13:50

Fit Ball

Studio 1

17:00-17:45

Step Aerobics

Studio 1

17:45-18:35

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

18:45-19:15

LES MILLS GRIT ®

Studio 1

19:30-20:10

FAT BURNING JUMP ROPE

Studio 1

07:30-08:20

Step Aerobics

Studio 1

12:00-12:45

Tabata

Studio 1

13:00-13:50

Yoga

Studio 1

13:00-13:50

Fit Ball

Studio 1

11:00-11:50

Step Aerobics

Studio 1

13:00-13:50

HIIT

Studio 1

← →